Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa (4)

*Sebuah tulisan dari Akira Nagazumi dari Majalah Tempo yang terbit 4 Juni 1988 dengan judul “Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa”. Lanjutan dari bagian ketiga : Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa (3) ********** Setelah Penbaru Islam Bergabung dengan Budi Utomo Hubungan yang sangat berbeda, yang terjadi selama tahun-tahun pertama, adalahLanjutkan membaca “Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa (4)”

Kelahiran Gerakan Islam Masa Penjajahan Belanda

Pada dasarnya gerakan Islam bertujuan kepada tegaknya agama Islam di muka bumi agar kedamaian dan kesejahteraan bagi umat Islam terwujud. Banyak ideologi atau paham yamng melandasi gerakan ini. Ada yang bersifat fillah dan sabilillah. Fillah adalah gerakan Islam yang berangkat dengan dakwah yang didasari oleh ilmu. Sedangkan sabilillah adalah gerakan dengan sifat kearah peperangan. SemuaLanjutkan membaca “Kelahiran Gerakan Islam Masa Penjajahan Belanda”