Perempuan Pejuang ; Sejarah Para Perempuan Pejuang di Nusantara

Seluruh insan yang dicipta oleh Al-Kholiq Yang Maha Pencipta, memiliki tujuan penciptaan yang sama yaitu untuk menjadi Hamba-Nya yang mengabdi kepada Maha Raja Penguasa Langit dan Bumi Allah SWT. Dia lah yang telah menyempurnakan penciptaannya baik insan laki-laki maupun insan perempuan. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana pula Allah menganugerahkan kepada lelaki segala potensi aqliyah, ruhaniyah dan jasmaniyah. Kepada mereka berdua dianugerahi Allah potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.

Tak ada beda antara lelaki dan perempuan di hadapan Allah, semuanya diberikan fungsi dan peran yang sama untuk memikul tanggung jawab hidup di dunia sebagai Khalifatullah di bumi. Al-Qur’an memberikan gambaran tentang kewajiban yang sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan diperintahkan untuk bahu membahu bekerja sama untuk mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah (9) : 71)

Banyak yang dijadikan contoh dalam Al-Qur’an bagaimana kiprah perempuan yang beriman (Mu’minat – Muslimat) yang peran penting dalam panggung sejarah terkhusus sejarah gerak perjuangan dakwah para Nabi dan Rosul Allah. Ada Siti Hawa, wanita pertama yang Allah ciptakan untuk menemani Adam as memimpin bumi, ada Siti Sarah, wanita cantik yang pertama kali beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim. Keteguhan imannya kepada Allah dan ketaatan pada suaminya di uji ketika ia digoda oleh seorang Raja yang kaya raya untuk berzina, tetapi ia tetap berpegang teguh pada keimanan dan keta’atan pada suaminya, ada juga Siti Hajar, wanita yang cantik yang terkenal karena keteguhan keimanan, ketakwaan dan tawakalnya kepada Allah. Sehingga hal itu di abadikan oleh Allah dalam salah satu dalam syariat haji. Yaitu, sa’i,  berlari-lari kecil antara bukti shofa dan marwa. Ada juga Ibunda Musa, adalah sosok ibu yang rela berkorban demi keselamatan anaknya, sangat sabar dalam membesarkan anaknya, walaupun ia harus rela melepaskan anaknya untuk di adopsi oleh Asiyah, istri fir’aun. Seorang istri yang sholehah dari Raja dan penguasa yang sangat kejam, dan lainnya.

“Dan Allah menjadikan contoh (teladan) bagi orang-orang yang beriman perempuan Fir’aun, ketika ia berdo’a: Tuhanku, bangunkan bagiku rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir’aun dan perbuatannya. Selamatkan aku dari kaum yang zalim.” (QS. At-Tahrim (66) :11).

Asiyah binti Mazahim adalah contoh teladan dari perempuan pejuang, dia adalah istri Fir’aun yang hidup dibawah kekuasaan suami yang melambangkan kezaliman. Asiyah dengan teguh memberontak, melawan dan mempertahankan keyakinannya apapun resiko yang diterimanya.

Tentu ada juga perempuan-perempuan yang Allah abadikan di dalam Al-Qur’an sebagai peringatan bagi orang-orang beriman, karena pembangkangannya kepada Allah dan Rosul-Nya seperti istrinya Nabi Luth ataupula istrinya Nabi Nuh.

Allah membuat contoh bagi orang yang ingkar; istri Nuh dan istri Luth, mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba Kami yang saleh. Tetapi mereka berkhianat (kepada suami-suaminya). Maka mereka tiada berdaya suatu apapun terhadap Allah. Kepada mereka dikatakan, “Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam bersama orang yang masuk (ke dalamnya)” (QS. At-Tahrim (66): 10).

Ini semua Allah kisahkan agar menjadi pelajaran (ibrah), nasehat (Mau’idhzah), peringatan (Zikra), petunjuk (Huda), peneguhan (Tasdiq) dan Kasih sayang (Rahmah) bagi generasi manusia selanjutnya.

Di Nusantara, perempuan punya cerita. Kisah perempuan pejuang yang banyak dilupakan oleh zaman yang tak menghargai mahalnya warisan sejarah. Perempuan pejuang bukan hanya sebatas “pejuang perempuan” yang mencari hak diantara dominasi kaum lelaki akan tetapi lebih dari itu, mereka memperjuangkan hak-hak manusia untuk merdeka. Perempuan pejuang yang membentang dari masa ke masa membela keyakinan dan harapan, memperjuangkan tanah kelahiran tempat bakti pada Ilahi.

Rekam jejak perempuan pejuang ini dihadirkan kembali dalam ingatan generasi kini dalam buku “PEREMPUAN PEJUANG : Jejak Perjuangan Perempuan Islam di Nusantara dari Masa ke Masa” yang ditulis oleh penyuka sejarah Widi Astuti.

Jejak “Ibu Pertiwi” Penjaga Negeri

Cover Buku
Cover Buku

Tahun 1511 adalah catatan awal invasi bangsa Eropa pertama ke wilayah Nusantara. Inilah perang Sabil pertama dalam sejarah Islam Nusantara, yang ditandai dengan agresi tentara Kerajaan Protestan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang berpusat di Goa, India, terhadap Kerajaan Islam Malaka, yang ketika itu di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Syah I (memerintah tahun 1488 – 1511).

Di ujung pulau Sumatera, Kesultanan Aceh belum lama berdiri ketika Portugis menaklukkan Malaka pada 1511. Kesultanan ini secara bertahap menjadi kuat di semenanjung Sumatra pada paruh pertama abad ke-16. Kala itu, lada Sumatra laku keras di pasaran Tiongkok dan Eropa. Hubungan dengan pedagang dari pesisir laut merah pun segera terjalin. Ini membawa keuntungan bagi Kesultanan Aceh. Portugis melihat itu sebagai ancaman, sementara sultan-sultan Aceh menilai Portugis sebagai lawan. Perang pun tak terelakkan. Aceh menyerang Malaka pada 1537, 1547, 1567, 1574, dan 1629.

Dalam peperangan itu, Aceh menyertakan armada perempuan. Orang Portugis agak canggung dibuatnya. Tapi, tak ada pilihan: mereka harus berperang melawan para perempuan. Inilah tilas mula keperkasaan perempuan Aceh. Kesertaan perempuan Aceh ditemukan dalam perang tahun 1567 walau belum berhimpun dalam kesatuan khusus. Jennifer Dudley, mahasiswi doktoral Universitas Murdoch, menyebut perempuan-perempuan itu bergabung ke dalam pasukan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar. “Mereka menemani suaminya berperang, sementara sisanya adalah janda atau tunangan dari prajurit yang gugur dalam perang sebelumnya,” tulis Dudley dalam “Of Warrior Women, Emancipiest Princesses, ‘Hidden Queens’, and Managerial Mothers.”

Dari sinilah sejarah perempuan pejuang bermula, darah Syahidah Keumalahayati mengalir dari Selat Malaka mewarnai lautan yang menghubungkan antar Nusa yang bernama Nusa-Antara (Nusantara). Nama Malahayati dari Kesultanan Aceh yang berhasil meluluh lantakan armada-armada penjajah. Reputasinya sebagai penjaga Selat Malaka yang handal sangat ditakuti oleh armada-armada Portugis, Belanda dan Inggris. Nama Malahayati mampu membuat bergidik kapal-kapal asing.

Sebelum Malahayati, sosok yang ditakuti tentara Portugis, mereka menyebutnya Rainha da Japara, senhora poderosa e rica, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa. Dia adalah Ratu Kalinyamat dari Jepara yang bersekutu dengan Kesultanan Aceh menggempur Portugis di Selat Malaka. Kehebatan dan kekayaan Ratu Kalinyamat digunakan untuk menegakan agama Allah. Dia tidak rela bumi Nusantara dijadikan perpanjangan tangan  perang salib. Ratu Kalinyamat dan Malahayati adalah “Ibu Pertiwi”, ibu dari para penjaga negeri, semangat mereka melahirkan para perempuan pejuang di bumi Nusantara dari masa ke masa.

Launching BukuBuku ini mengulas jejak perempuan pejuang di Nusantara dari masa ke masa. Ada 17 perempuan berbeda masa, berbeda generasi, yang tersebar di seluruh Nusantara berkiprah untuk satu tujuan menjadi pengawal negeri, menjadi “Ibu Pertiwi”. Mereka adalah Ratu Kalinyamat, Malahayati, Safiatudin, Nyi Ageng Serang, Siti Aisyah We Tenriolle, Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah, Pocut Baren, Cut Nyak Meutia, Pocut Meurah Intan, Siti Walidah, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Rahmah El-Yunusiyah, H.R. Rusana Said, dan Solichah A. Wahid Hasyim. Sebuah penulisan sejarah yang masih langka karena sejarah masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Buku yang menarik untuk disimak. Penulis cukup jeli melihat peluang dengan mengambil tema yang belum banyak dilirik penulis sejarah: perempuan pejuang di era pra kemerdekaan. Buku ini perlu menjadi bahan bacaan bagi para pengajar, siswa maupun masyarakat umum untuk mengenal lebih jauh para tokoh-tokoh pejuang. Selama ini yang banyak diajarkan dan lebih populer adalah dominasi para pejuang kemerdekaan pria. Mengkaji buku ini akan menambah wawasan para pembacanya bahwa sebenarnya banyak perempuan pejuang di bumi Indonesia yang memiliki peran penting dalam mempertahankan tanah leluluhurnya. Salut untuk penulis. ~ Dr. Abdul Aziz Ahmad, M.Si. – Dosen FE Unsoed Purwokerto

Corak sejarah yang androsentris seperti ini menempatkan perempuan hanya sebagai figuran. Keadaan ini memang tidak adil karena sesungguhnya perempuan dapat dipandang sebagai pribadi yang mandiri, yang bisa menggerakkan sejarah.

Buku ini adalah penulisan sejarah populer tentang tema yang Insya Allah akan populer. Suatu cara pandang baru tentang sejarah para pejuang wanita Indonesia yang selama ini banyak “dijajah” oleh cara pandang Barat-orientalis yang sangat rasis dan tidak pernah mau mengakui keunggulan ras lain selain bangsa Barat. Semoga menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi umat.~Tiar Anwar Bachtiar-Kandidat Doktor Sejarah UI, Ketua Umum PP Pemuda Persis

Sejarah adalah mengingat yang lupa, dan bangsa Indonesia yang besar ini tak pantas untuk melupakan jejak langkah perjuangan kaum perempuan sebagai Ibu Pertiwi.

“Sebuah kumpulan kisah para mujahidah yang menggetarkan panggung sejarah. Perempuan-perempuan garis depan yang kiprah langkahnya terukir gagah, bahkan telah melampaui jamannya. Keperkasaan yang sarat keteladanan, namun sekarang terlupakan. Maka, penulisan kisah mereka sungguh sebuah usaha pengingat kembali, bahwa sejarah masa lalu selalu berguna untuk masa kini dan masa depan.”~NasSirun PurwOkartun- penulis tetralogi novel sejarah “Penangsang”

“Indonesia masih banyak membutuhkan banyak tulisan soal sejarah kita. Agar segalanya menjadi adil dan terang benderang. Buku ini salah satu kontribusi besar dalam dunia penulisan sejarah Indonesia”. ~Burhan Sodiq – Penulis & pemilik Burhan sodiq School of Writing

Perempuan adalah salah satu agent of change yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaannya sangat menentukan peradaban suatu bangsa. Baik buruknya perempuan menjadi cerminan baik buruknya suatu bangsa. Sejarah pun telah mencatat nama-nama agung perempuan yang pernah dilahirkan di dunia ini. Hampir setiap negara memiliki perempuan-perempuan agung yang mampu menjadi pionir perubahan bagi masyarakatnya, tidak terkecuali negara Indonesia.

“Buku ini menceritakan perempuan-perempuan tangguh yang pernah ada pada masanya. Bisa dijadikan inspirasi untuk perempuan-perempuan masa kini dan masa yang akan datang. Karena sesungguhnya, perempuan adalah ibu bagi kehidupan. Sangat suka.” ~Putra Gara-Sastrawan

“Satu langkah awal yang perlu disokong (support) dalam menghimpun dan memperkenalkan pejuang serta tokoh-tokoh perempuan yang mengukir jejak nyata di bumi nusantara”. ~ Mualimbunsu Muhammad-Penulis Buku Motivasi Perang Sabil di Nusantara

Tampilnya perempuan Indonesia menjadi pionir disebabkan karena keresahannya melihat kondisi sosial disekitarnya yang tidak adil. Ketidakadilan dan kezaliman  ini terlihat jelas ketika Indonesia berada dibawah cengkeraman penjajah, baik Portugis, Belanda, maupun Jepang.

“Sebuah buku yang menarik, karena berisi fakta-fakta yang selama ini tersembunyikan. Ternyata Indonesia memiliki begitu banyak perempuan agung. Mereka mempersembahkan seluruh hidupnya demi ideologi yang diyakininya. Hal yang sangat jarang dijumpai pada masa kini, karena kebanyakan perempuan saat ini hanyalah memuja materi. Buku ini sangat bagus dibaca oleh kaum perempuan agar spirit para mujahidah agung tersebut bisa tertularkan, agar terlahir lebih banyak lagi perempuan-perempuan ideologis. Most wanted book.”~Erlina Wahyuni-Ketua PW Muslimat Hidayatullah Jawa Tengah.

Semoga buku ini dapat memberikan pembelajaran, inspirasi dan kesadaran akan fungsi dan peran perempuan dalam kancah zaman bahwa perempuan-perempuan Indonesia di masa kini pun musti bisa berkarya dan berjuang untuk sebuah keyakinan dan cita-cita yang luhur dan mulia.

Kulihat ibu pertiwi
Sedang bersusah hati
Air matamu berlinang
Mas intanmu terkenang
…………..
Ibu kami tetap cinta
Putramu yang setia
Menjaga harta pusaka
Untuk nusa dan bangsa

24 Komentar

 1. Widi Astuti berkata:

  Terimakasih Kopral…..hiks, jadi terharu 😥

 2. Perempuan Pejuang ngak boleh hiks…:)

 3. support buat penulisnya , brilliant …. hicks.

 4. diko berkata:

  Jejak “Ibu Pertiwi” Penjaga Negeri…
  kalau Bapak Pertiwi juga ikut ngejaka negri ngak om..?

 5. Dalam perjuangan kemerdekaan tidak memandang jenis kelamin, status sosial,suku,etnis, maupun agama,semuanya untuk satu tujuan : merdeka, mampir juga dong ke blog saya http://www.goocap.com

 6. Widi Astuti berkata:

  Permisiiii, numpang ngiklan ya Kopral 😀
  Bagi temen2 yang menginginkan buku PEREMPUAN PEJUANG, bisa pesen ke saya. Harga 35.000, belum termasuk onkir.(Saya pake JNE). Bagi yang berdomisili di Salatiga free ongkir. Silahkan hubungi saya di email : widiastuti29@yahoo.co.id. Makasih ya 🙂

  1. mau donk pesan bukunya mbak Widi
   nanti saya email ya
   terima kasih

  2. fatimah mumtaz berkata:

   salam. mba widi, buku mba widi di bdg ada ga ya? thanks ya

 7. Widi Astuti berkata:

  Terimakasih atas apresiasinya Bunda 🙂 atau mau barter sama novel Perempuan Keumala ? 😉 Saya udah lama nyari novel tersebut di Salatiga tapi nggak nemu-nemu….senengnya sekarang bisa ketemu penulisnya langsung 🙂

 8. aini berkata:

  ass. mbak saya mau juga dong bukunya , boleh minta di emailkan……ke ainisurabaya@yahoo.co.id.

 9. Ping-balik: Tes | Rumah Hantu
 10. Mannhy berkata:

  Thanks atas infonya

 11. uppy berkata:

  mbak, distribusikn ke mks juga dong.email q uppy_sun@yahoo.com

 12. yudi a berkata:

  makasih, maju trus generasi perempuan

 13. Kairala Xanana berkata:

  R. A. Kartini seorang pejuang..????
  Nggak salah tuh…
  coba jawab disini apa yang sudah diperjuangkan R. A. Kkartini..?

 14. jual kaligrafi berkata:

  @kairala: Kartini pejuang persamaan hak2/emasnsipasi wanita

 15. siti berkata:

  ijin copas

 16. raidah berkata:

  Ijin share ya om, kopral,..

 17. RIZKI OKTOPRIADI berkata:

  kapan lagi muncul perempuan pejuang di NKRI kita ini

 18. laila berkata:

  Ibu widi saya email ibu untuk pesan buku ini, apakah masih ada bu, saya tertarik memilikinya,,,.

 19. Jangan pernah meremehkan the power of emak emak ya

 20. Ahmad masyumi berkata:

  Tokoh tokoh pendekar muslim dari Banten tolong di telusuri dong seperti nyimas melati dkk.

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s