Metode Dakwah Para Wali di Jawa Barat

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs. 16:125)

Syarif Hidayatullah; Sunan Gunung Jati

Pangeran Walangsungsang yang selanjutnya bergelar Sri Manggana raja pertama daerah Cirebon Larang, memiliki adik bernama Rara Santang. Ketika Walangsungsang menunaikan ibadah Haji, Rara Santang juga ikut serta untuk berhaji. Diceritakan ketika sampai di pelabuhan Jedah, Samadullah alias Walangsungsang dan Rara Santang bertemu dengan Syarif Abdullah, penguasa (walikota) di negeri Mesir. Syarif Abdullah adalah keturunan BaniLanjutkan membaca “Syarif Hidayatullah; Sunan Gunung Jati”

DASAR-DASAR INTELIJEN (BAGIAN 2-SELESAI)

Oleh : Letjend (Purn) Z.A. Maulani (Mantan Kepala BAKIN) Tugas Intelijen adalah Pengabdian Mutlak Tanpa Pamrih Kemampuan dan kualitas kinerja intelijen ditentukan oleh kehandalan dan kualitas dari sistem pendidikan dan pelatihan yang merupakan wujud upaya untuk menjadikan seseorang cakap dan matang melalui pembekalan kemampuan profesional dan pemberian pengalaman secara sistematik. Pertanyaan : Untuk menjadikan BINLanjutkan membaca “DASAR-DASAR INTELIJEN (BAGIAN 2-SELESAI)”

DASAR-DASAR INTELIJEN (BAGIAN 1)

Pengertian Dasar Intelligence is knowledge, demikian secara generik menurut kamus. Jargon militer mengartikan – intelligence is foreknowledge. – kemampuan “weruh sadurunge winarah”. Meski intelijen diharapkan weruh sadurunge winarah, tatkala garis pertahanan Bar Lev Israel di Gurun Sinai hancur berkeping-keping pada ofensif Oktober 1973 oleh serbuan yang mendadak dari jenderal Sazely dalam Perang Ramadhan, orang hampir-hampirLanjutkan membaca “DASAR-DASAR INTELIJEN (BAGIAN 1)”